Posisjonstjenester er OPPE igjen

Oppdatering kl 11:00 // Update 11 AM:

Posisjonstjenestene og stasjonene er nå operative igjen. Vi fortsetter å overvåke situasjonen.

The stations and services are now operational again. We will keep monitoring the situation.
———————————————————————————————

Oppdatering kl 10:00 // Update 10 am:

Posisjonstjenestene er dessverre nede for øyeblikket. Vi jobber fortsatt med saken.

All stations down at this moment. We are still working on it.

Ny oppdatering kl. 11:00.// New update 11 am.