Nedetid Høydedata.no og Dybdedata.kartverket.no 28.04.21 Løst

På onsdag 28 april, fra klokken 07:30 til 23:00, vil det bli utført vedlikehold på hoydedata.no og dybdedata.kartverket.no. Brukere av hoydedata.no og dybdedata.kartverket.no vil oppleve driftsforstyrrelser. Spørsmål eller problemer utenfor dette tidsrommet kan sendes til Hoydedata@kartverket.no

29.04.21 : Vedlikeholdet har desverre ikke gått som planlagt, så det er fremdeles nedetid på disse systemene. Det jobbes med saken. Beklager de ulemper dette medfører.

29.04.21, kl. 10:00 : Høyde og dybdedata er nå tilbake i normal produksjon