Avvikling av tjenester høydedata.no

Vi rydder opp i tjenestene fra hoydedata.no. Som et resultat av dette vil en del eldre tjenester bli avviklet og samlet i nye tjenester. Dette vil skje fra og med den 15 september. Tjenestene som er berørt er:

Høyde DOM prosjekter punkttetthet WMS
Høyde DOM 1 (UTM32) WCS
Høyde DOM 1 (UTM32) WMS
Høyde DOM 1 (UTM33) WCS
Høyde DOM 1 (UTM33) WMS
Høyde DOM 1 (UTM35) WCS
Høyde DOM 1 (UTM35) WMS
Høyde DOM 10 (UTM32) WCS
Høyde DOM 10 (UTM32) WMS
Høyde DOM 10 (UTM33) WCS
Høyde DOM 10 (UTM33) WMS
Høyde DOM 10 (UTM35) WCS
Høyde DOM 10 (UTM35) WMS
Høyde DOM prosjekter sømløs WMS
Høyde DOM prosjekter WMS
Høyde DOM skyggerelieff sømløs WMS
Høyde DOM skyggerelieff WMS
Høyde DTM 1 (UTM32) WCS
Høyde DTM 1 (UTM32) WMS
Høyde DTM 1 (UTM33) WCS
Høyde DTM 1 (UTM33) WMS
Høyde DTM 1 (UTM35) WCS
Høyde DTM 1 (UTM35) WMS
Høyde DTM 10 (UTM32) WCS
Høyde DTM 10 (UTM32) WMS
Høyde DTM 10 (UTM33) WCS
Høyde DTM 10 (UTM33) WMS
Høyde DTM 10 (UTM35) WCS
Høyde DTM 10 (UTM35) WMS
Høyde DTM 50 (UTM32) WMS
Høyde DTM 50 (UTM33) WMS
Høyde DTM 50 (UTM35) WMS
Høyde DTM helning grader sømløs WMS
Høyde DTM helning grader WMS
Høyde DTM helning prosent sømløs WMS
Høyde DTM helning prosent WMS
Høyde DTM lokal høyde farge sømløs WMS
Høyde DTM lokal høyde farge WMS
Høyde DTM lokal høyde sømløs WMS
Høyde DTM lokal høyde WMS
Høyde DTM multiskyggerelieff sømløs WMS
Høyde DTM multiskyggerelieff WMS
Høyde DTM prosjekter punkttetthet WMS
Høyde DTM prosjekter sømløs WMS
Høyde DTM prosjekter WMS
Høyde DTM skyggerelieff sømløs WMS
Høyde DTM skyggerelieff WMS
Høyde prosjekter WMS

Vi beklager de ulemper dette måtte kunne medføre for enkelte brukere
Spørsmål vedrørende dette kan stilles til Hoydedata@kartverket.no