Kort nedetid på Sentral FKB

Det blir kort nedetid på Sentral FKB torsdag 21.10 kl.18.00. Dette skyldes restart av server. Spørsmål kan sendes mgr_qms_support@kartverket.no.