Vedlikehold i forbindelse med Log4j

Kartverket arbeider med forebyggende tiltak relatert til en sårbarhet i det java-baserte loggverktøyet Log4j. I forbindelse med dette arbeidet kan ustabilitet og nedetid i Kartverkets systemer forekomme. Vi beklager de ulemper dette måtte medføre.