Problemer med karttjenester

Dato: Tid: Melding:
2013-11-15 14:00 Vi har for tiden problemer med treghet i vårt nett, som påvirker WMS tjenstene. Vi jobber med å rette opp dette.
2013-11-15 15:15 Problemene ser ut til å være mer omfattende enn første oppfattet, så det vi ta litt tid å få alt opp igjen. Forhåpentligvis er alt oppe igjen i løpet av en halv times tid
2013-11-15 15:30 Problemene ser er nø løst og alle tjenester fungerer nå som normalt igjen