Problemer med tjenestene

Dato: Tid: Melding:
2013-09-30 08:00 Vi har hatt noen problemer med WMS tjenestene nå i morgentimene. Dette skal nå være i ferd med å rette seg.

Treg cache

Dato: Tid: Melding:
2013-09-13 11:00 Vi må utvide diskplassen på cache serverene. dette gjøres uten stopp, men maskinen kan jobbe litt tregere en stund framover.

Problemer med trege WMS tjenester

Dato: Tid: Melding:
2013-09-03 10:30 Vi opplever for tiden trege WMS tjeneseter, og i perioder timer de helt ut. VI jobber med saken og håper at problemet er løst i løpet av noen få minutter.
2013-09-03 10:50 Problemet er løst og tjenestene fungerer nå som de skal igjen.

Problemer med nedlastingsløsning – løst

Dato: Tid: Melding:
2013-08-28 14:30 Det har vært problemer med Norge digitalt nedlastingsløsningen i dag. Disse problemene skal nå være løst.

Trege tjenester

Dato: Tid: Melding:
2013-08-22 12:40 WMS tjenestene våre er for tiden trege. Vi jobber med å finne årsaken.

Problemer med cachetjeneseter

Dato: Tid: Melding:
2013-08-21 14:30 Vi har hatt problemer med et par av serverene i cache-oppsettet i perioden fra ca 14:10 og fram til kl 14:30. Problemet er løst, og cachetjenesetene skal nå fungere som de skal igjen.

Problemer med WMS

Dato: Tid: Melding:
2013-08-12 08:50 Vi har problemer med en servere som fører til at WMS tjenestene ikke svarer. Vi jobber med saken.
2013-08-12 09:11 Problemet er løst og tjenestene fungerer som normalt igjen.

Periodevis trege WMS tjeneser i formiddag

Dato: Tid: Melding:
2013-07-31 1045 Vi har hatt problemer med ustabile WMS tjenester i dag mellom ca kl 0900 og kl 1045. Problemene er nå løst, og tjenestene fungerer nå som normalt igjen.

Statusmelding

Dato: Tid: Melding:
2013-07-29 11:00 Vi har for tiden problemer med flere av våre webservices. Vi jobber for å løse problemet! Forhåpentligvis er problemet løst i løpet av en halvtimes tid.
2013-07-29 11:25 Tjenestene er nå oppe igjen.

Problemer med webservices

Dato: Tid: Melding:
2012-07-27 14:00 Vi opplever fortiden ustabile og/eller tregt svar fra våre webservices. Vi jobber med å finne og rette feilen.
2012-07-27 14:36 Problemet er nå løst, og tjenestene fungerer som normalt igjen.