Statusmelding

Dato: Tid: Melding:
2013-07-12 13:26 Vi har for tiden problemer med tjenesten som genererer nøplakater. Tjenesten generer periodevis en PDF med en feilmelding i stedet for en korrekt nødplakat. Vi jobber med å løse problemet og håper det er orden igjen i løpet av ettermiddagen/kvelden.

Problemer med tjenestene

Dato: Tid: Melding:
2013-07-11 09:50 Vi har for problemer med en server hos oss, som påvirker våre tjenester. Vi jobber med å løse problemet.
2013-07-12 09:00 Problemene med serveren er løst og tjenestene funger igjen som de skal.

Periodevis treghet over nettet

På grunn av en feilkonfigurering hos Kartverkets nettleverandør har det denne uke vært noe treghet i perioder. Det skal nå være iorden.

WMS gjennom BAAT

Dato: Tid: Melding:
2013-06-17 13:43 Vi har hatt en feil i innloggings-systemet som forkastet mange forespørsler. Det skal nå være utbedret.

Feil på høydeprofiltjenesten

Dato: Tid: Melding:
2013-05-16 11:00 En feil på wps.eleveation (høydeprofil) tjenesten gjør at tjenesten returnerer en kryptisk feilmelding. Vi holder på med feilsøking og forsøker å rette problemet så snart som mulig.
2013-05-16 13:00 Tjenesten er nå oppe igjen, men med begrenset kapasitet og muligens noe redusert funksjonalitet. Vi jobber fortsetter å forsøke å finne feilen i det originale oppsettet

Problemer med WMS tjenester

Dato: Tid: Melding:
2013-05-07 13:45 Vi har for problemer med en server hos oss, som påvirker bl.a WMS tjenester. vi jobber med å løse problemet. forhåpentligvis er alt oppe igjen i løpet av en halvtime.

Responsproblemer med for cache

Dato: Tid: Melding:
2013-05-06 20:00 Det er for tiden problemer med responsen til cache-tjenestene. Vi jobber med å løse problemet.

OPPDATERING kl 22:00: Enkelte WMS tjenester er også påvirket og er dermed trege.

Cache tjenester er nede

Dato: Tid: Melding:
2013-04-30 15:55 Våre cache tjenester er nede. Vi jobber med saken.
2013-04-30 20:30 Problemene med cache er nå løst og tjenestene fungerer som normalt igjen.

Vedlikehold på servere

Dato: Tid: Melding:
25.04.2013 16:00-22:00 Det foregår oppdatering av servere og programvare i kveld, så tjenestene kan oppleves ustabile eller ha redusert kapasitet ut kvelden i dag. Arbeidet avsluttes innen kl 0600 i morgen (26.04)

Treg cache pga oppdatering av database

Dato: Tid: Melding:
2013-04-23 14:00 På grunn av en databaseoppdatering har cache-tjenestene vært trege deler av dagen. Denne oppdateringen skal være ferdig i løpet av ettermiddagen/kvelden og da forventer vi at cache er tilbake til normal igjen.