Responsproblemer med for cache

Dato: Tid: Melding:
2013-05-06 20:00 Det er for tiden problemer med responsen til cache-tjenestene. Vi jobber med å løse problemet.

OPPDATERING kl 22:00: Enkelte WMS tjenester er også påvirket og er dermed trege.