Sjo_hovedkart2 – overseilingskart

Dato: Tid: Melding:
2013-04-17 11:05 En konfigurasjonsfeil i WMS-tjenesten sjo_hovedkart2 har blitt utbedret. De siste par dagene  har laget overviews (overseilingskart) ikke returnert data når spurt direkte. Feilen var avgrenset til dette ene laget.

Vedlikehold Cache

Dato: Tid: Melding:
2013-04-11 14:00 – 14:45 Cache-tjenesten vil i tidsrommet gjennomgå vedlikehold. Dette kan medføre noe lavere kapasitet og ytelse.

Problemer med Toporaster2 tjenenesten i enkelte områder

Dato: Tid: Melding:
2013-03-13 09:00 På grunn av feil som har oppstått i datagrunnlaget for Toporaster2 tjenesten, vises kunn deler av innholdet (for enkelete områder er det kun fjellskygge og navn som vises).Vi jobber med en løsning som vi håper er klar i løpet av kort tid.
2013-03-13 13:30 Dataene er korrigerte og tjenesten leverer som normlt igjen.

Problemer med WMS tjenester

Dato: Tid: Melding:
2013-03-12 14:15 Vi oppever for tiden at WMS tjenestene svarer tregt eller timer ut. Vi jobber med å lokalisere og rette problemet.
2013-03-12 16:00 Problemet er lokalisert og rettet. Alle WMS tjenseter fungerer nå som normalt igjen.

Problemer med tjenester – rettet

Dato: Tid: Melding:
2013-03-11 13:45 Vi har nå problemer med enkelte tjeneseter som er avhengig av kobling til matrikkelsystemne. Ut over matrikkelen, påvirkes også e-handel for grunnboksutskrifter og webservices for adresse, stedsnavn og kommunesøk. Feilene er lokalilsert, og det jobbes for å rette den.
2013-03-11 14:33 Feilen som rammet tjenestene er rettet og alle tjenester fungerer som normalt igjen.

Problemer med ehandel for grunnboksutskrifter

Dato: Tid: Melding:
2013-02-25 14:30 E-handelsløsnignen for grunnboksutskrifter er for tiden utilgjengelig. Vi jobber med å få den opp igjen.
2013-02-25 15:05 E-handelsløsnignen for grunnboksutskrifter er igjen tilgjengelig og fungerer som normalt.

Statusmelding

Dato: Tid: Melding:
2013-02-24 04:00 Siden ca kl 04 i natt har vi opplevd at WMS tjenestens har vært ustabile og utilgjengelige i lengre perioder. Vi jobber med å løse problemet og forventer at alt er stabilt igjen i løpet av formiddagen.
2013-02-24 11.00 Problemet med WMS-tjenestene er nå løst, og tjenestene er stabile igjen.

Statusmelding

Dato: Tid: Melding:
[2013-02-21] [11:58] Vi har for tiden problemer med WMS tjenesten NMG (Norges maritime grenser). Vi jobber med å løse problemet og forventer at tjenesten skal være oppe igjen rundt kl:13.00.

Statusmelding

Dato: Tid: Melding:
2013-02-19 09:27 Våre WMS-tjenester svarte ikke i dag mellom 09:15 og 09:20. Feilen er umiddelbart korrigert og tiltak igangsatt for å forhindre repitisjoner.

Problemer med GIS-LINE og XSLT

Dato: Tid: Melding:
2013-02-06 09:56 Vi får flere henvendelser fra GIS-LINE brukere som ikke får tak i WMS-tjenestene våre. Programvaren viser meldingen “XML-siden kan ikke vises”. Det er pga av feil håndtering av XSLT i GIS-LINE.Inntil GIS-LINE er oppdatert, så antar vi at problemet kan løses ved å laste ned XSLT-filen her og lagre det lokalt på stedet som er angitt i feilmeldingen, f.eks. C:\xslt\WMSGetCapabilities.xsl