Sjo_hovedkart2 – overseilingskart

Dato: Tid: Melding:
2013-04-17 11:05 En konfigurasjonsfeil i WMS-tjenesten sjo_hovedkart2 har blitt utbedret. De siste par dagene  har laget overviews (overseilingskart) ikke returnert data når spurt direkte. Feilen var avgrenset til dette ene laget.