Vedlikehold Cache

Dato: Tid: Melding:
2013-04-11 14:00 – 14:45 Cache-tjenesten vil i tidsrommet gjennomgå vedlikehold. Dette kan medføre noe lavere kapasitet og ytelse.