Problemer med GIS-LINE og XSLT

Dato: Tid: Melding:
2013-02-06 09:56 Vi får flere henvendelser fra GIS-LINE brukere som ikke får tak i WMS-tjenestene våre. Programvaren viser meldingen “XML-siden kan ikke vises”. Det er pga av feil håndtering av XSLT i GIS-LINE.Inntil GIS-LINE er oppdatert, så antar vi at problemet kan løses ved å laste ned XSLT-filen her og lagre det lokalt på stedet som er angitt i feilmeldingen, f.eks. C:\xslt\WMSGetCapabilities.xsl