Problemer med WMS tjenester

Dato: Tid: Melding:
2013-03-12 14:15 Vi oppever for tiden at WMS tjenestene svarer tregt eller timer ut. Vi jobber med å lokalisere og rette problemet.
2013-03-12 16:00 Problemet er lokalisert og rettet. Alle WMS tjenseter fungerer nå som normalt igjen.