Statusmelding

Dato: Tid: Melding:
2013-02-19 09:27 Våre WMS-tjenester svarte ikke i dag mellom 09:15 og 09:20. Feilen er umiddelbart korrigert og tiltak igangsatt for å forhindre repitisjoner.