WMS gjennom BAAT

Dato: Tid: Melding:
2013-06-17 13:43 Vi har hatt en feil i innloggings-systemet som forkastet mange forespørsler. Det skal nå være utbedret.