Problemer med WMS

Dato: Tid: Melding:
2013-08-12 08:50 Vi har problemer med en servere som fører til at WMS tjenestene ikke svarer. Vi jobber med saken.
2013-08-12 09:11 Problemet er løst og tjenestene fungerer som normalt igjen.