Problemer med trege WMS tjenester

Dato: Tid: Melding:
2013-09-03 10:30 Vi opplever for tiden trege WMS tjeneseter, og i perioder timer de helt ut. VI jobber med saken og håper at problemet er løst i løpet av noen få minutter.
2013-09-03 10:50 Problemet er løst og tjenestene fungerer nå som de skal igjen.