Endring i DNS for cache /Gatekeeper

Vi har for noen dager siden oppdatert vår DNS med nye adresser til Gatekeeper for cache. Hvis du ikke har merket noe, trenger du ikke gjøre noe.

Vi gjennomfører nå del 2 av denne jobben og tar ned servereren som svarte på den gamle adressen. Hvis du har en DNS som mellomlagrer data lengre enn det som er satt for geonorge.no domenet, må du sørge for å resette din DNS cache. Dersom du har hardcodet den gamle ip-adressen (159.162.103.250) til gatekeeper, må du endre denne, eller helst bruke servernavn.

Du kan bruke ett eller flere av følgende navn:

  • gatekeeper1.geonorge.no
  • gatekeeper2.geonorge.no
  • gatekeeper3.geonorge.no

Se for eksempel hvordan du kan utnytte dette i openlayers: http://openlayers.org/dev/examples/multiserver.html