Problemer med Cache

Dato: Tid: Melding:
2013-12-05 10:45 Vi har hatt problemer med ytelsen cache i dag, men dette er nå rettet og tjenestene vil ganske raskt være tilbake til normalen.