Problemer med tjenester på Kartverket 27.06.2023. Løst

Dette er nå rettet.
Det er for tiden problemer med en del av tjenestene tilknyttet Kartverket, blant annet wms.
Vi jobber med å rette problemet