Matrikkelen er nå stengt

I forbindelse med kommune- og fylkesendringene 2023/2024 er matrikkelen nå stengt for all oppdatering.

Siste endringid: 332488921

Føringsklienten vil ikke være tilgjelgelig verken for føring eller innsyn før matrikkelen åpner som planlagt i løpet av 01.01.2024. Dataene i matrikkelen er tilgjengelig i Kartverkets innsynstjenester hele den stengte perioden, men med data fra frystidspunktet.