Status kjøring av kommune- og fylkesendringer for grunnboken

Kjøring av kommune- og fylkesendringer for grunnboken går så langt i henhold til plan.

Antall forventede endringer: 5,5 millioner
Siste endringid etter kjøring av fylkes- og kommuneendringer: Vil bli tilgjengelig her på statussiden 01.01.2024 ca kl 12:00.

Grunnboken åpner for lesing av data etter fylkes- og kommuneendringer 01.01.2024. Dette gjelder også endringslogg.
Det vil bli åpnet for innsending av dokumenter gjennom Altinn 01.01.2024 kl 12:00.