Grunnboken/e-tinglysing stenges for oppdatering

I forbindelse med fylkes- og kommuneendringene 2023/2024 vil grunnboken/e-tinglysing bli stengt for tinglysing av dokumenter i dag 29.12.2023 fra kl 20:00. Innsending av dokumenter gjennom Altinn vil også bli stengt. Innsyns- og valideringstjenester vil være tilgjengelig under hele endringsperioden, med data fra frystidspunktet.

Antall forventede endringer: 5,5 millioner
Siste endringid før kjøring av fylkes- og kommuneendringer: Vil bli tilgjengelig på denne statussiden i kveld ca kl 22:00.

Grunnboken åpner for lesing av data etter fylkes- og kommuneendringer 01.01.2024. Dette gjelder også endringslogg.
Det vil bli åpnet for innsending av dokumenter gjennom Altinn 01.01.2024 kl 12:00.