Informasjon om endringslogg for grunnboken

Siste jobb er nå kjørt på grunnboken, før kjøring av kommune- og fylkesendringene 2023/2024.

Antall forventede endringer: 5,5 millioner
Siste endringid før kjøring av fylkes- og kommuneendringer: 303780442

Grunnboken åpner for lesing av data etter fylkes- og kommuneendringer 01.01.2024. Dette gjelder også endringslogg.
Det vil bli åpnet for innsending av dokumenter gjennom Altinn 01.01.2024 kl 12:00.