Påminnelse: stenging av matrikkel og grunnbok i desember 2023

Kartverket minner om stengetidspunkt for matrikkel og grunnbok i desember 2023 og konsekvenser av dette. Vedtakene om kommune- og fylkesendringene trer i kraft 1. januar 2024. For å få tilstrekkelig tid til å håndtere ca. 50 millioner endringer i matrikkel og grunnbok før årsskiftet, stenges systemene for all oppdatering noen dager i desember 2023.

Minner om datoene for stenging av matrikkel og grunnbok i desember 2023
• Matrikkelen stenges for all oppdatering i perioden 15. desember 2023 klokken 18.00 til utløpet av 1. januar 2024.
• Grunnboken stenges for all oppdatering i perioden 29. desember 2023 klokken 20.00 til 1. januar 2024 kl. 12.00

Dataene i matrikkel og grunnbok er tilgjengelig i Kartverkets innsynstjenester hele den stengte perioden, men med data fra frystidspunktet. Dette gjelder matrikkel, grunnbok og visningstjenesten Seeiendom.

Konsekvenser
• Ingen matrikkelføring i noen av landets kommuner i perioden matrikkelen er stengt. Dette betyr bl.a. at eiendomsdannelse, adressering eller bygningsregistering ikke kan utføres.
• Ingen elektronisk innsending av matrikkeldokumenter til tinglysing fra 15. desember 2023 kl. 18.00
• Ingen føring av konsesjon i matrikkelen fra 15. desember 2023 kl. 18.00. Hvor konsesjonsavklaring ikke allerede er registret i matrikkelen, må dette gjøres på papir for eiendommer som skal tinglyses fra 15. desember og frem til nyttår. Kommunen kan godkjenne disse manuelt i denne perioden.
• Konsesjonsavklaringen må sendes inn til Kartverket i samme konvolutt som hjemmelsdokumentet. Behandling av konsesjon er beskrevet nærmere på våre nettsider.
• Ingen rapporter kan bestilles fra sentral matrikkel i perioden 15. desember kl. 18.00 til 2. januar 2024.
• Papirdokumenter mottatt til tinglysing 29. desember før kl. 14.00 vil få prioritet 29. desember 2023 kl. 21.00.
• Papirdokumenter mottatt til tinglysing 29. desember etter kl. 14.00 vil få prioritet 2. januar 2024 kl. 21.00.
• Elektronisk tinglysing er stengt i perioden fra 29.desember 2023 kl. 20.00 til 1. januar 2024 kl. 12.00.
• Altinn er stengt for innsending av dokumenter til tinglysing i samme tidsrom som elektronisk tinglysing er stengt.

Hvorfor?
• Sikre at kommune- og fylkesendringene blir ivaretatt i matrikkel og grunnbok fra 1. januar 2024
• Redusere risiko og sikre kvalitet for ca. 50 millioner dataendringer i matrikkel og grunnbok
• Redusere risiko ved digital flytting av litt over 2 millioner innbyggere
• Sikre at andre aktører får tid til å forberede sine systemer med data fra matrikkel og grunnbok.

Driftsforstyrrelser SeEiendom – Løst

Vi opplever driftsforstyrrelser på SeEiendom
28.11.2023 kl. 15:10 Tjenesten fungerer nå som den skal
Vi beklager det inntrufne

Driftsforstyrrelser WMS, topo4 og cache – Løst

I forbindelse med ny modell av N50kartdata så har vi driftsforstyrrelser på WMS, topo4 og cache.

28.11.2023 kl. 15.10 – Tjenesten fungerer nå som den skal men man kan tidvis oppleve cache tregheter

Info om ny versjon av UML-modell og bytte til nye endepunkt for disse tjenestene.
Det finnes oppdaterte URL-er i Geonorges kartkatalog.
https://register.geonorge.no/register/varsler

Kartverket jobber med å løse saken

Beklager det inntrufne

Nedetid kartverkets tjenester 30.11.23

På torsdag 30 november, fra klokken 16:00 til 24:00, vil det bli utført vedlikehold på kartverkets tjenester. Brukere vil oppleve driftsforstyrrelser

Nedetid Høydedata.no og Dybdedata.kartverket.no 30.11.23

På torsdag 30 november, fra klokken 16:00 til 24:00, vil det bli utført vedlikehold på hoydedata.no og dybdedata.kartverket.no. Brukere av hoydedata.no og dybdedata.kartverket.no vil oppleve driftsforstyrrelser. Spørsmål eller problemer utenfor dette tidsrommet kan sendes til Hoydedata@kartverket.no

Driftsforstyrrelser Matrikkel – Er nå løst

Driftsforstyrrelser Matrikkel er nå løst

Vi opplever driftsforstyrrelser på Matrikkel
Beklager det inntrufne

Nedetid hoydedata.no 20.11.2023

Det er planlagt nedetid for hoydedata.no den 20 november, mellom 07:00 og 12:00, pga. vedlikehold. Vi beklager de ulemper dette måtte medføre

Nedetid hoydedata.no 08.11.2023

Det er planlagt nedetid for hoydedata.no den 08 november, mellom 07:00 og 12:00, pga. vedlikehold. Vi beklager de ulemper dette måtte medføre

Sentral FKB: Nedetid torsdag 26. oktober fra kl. 16

For å sikre stabil drift av forvaltningssystemet NGIS (Sentral FKB m.m.) blir det utført månedlig vedlikehold av IT-infrastrukturen. Torsdag 26. oktober må det derfor påregnes nedetid fra kl. 16.00.
Systemet vil komme i drift igjen i løpet av ettermiddagen, og skal senest være i normal drift igjen fra kl. 8.00 fredag 27. oktober.

Ta gjerne kontakt med din kontaktperson i Kartverket eller sfkbhjelp@kartverket.no om det er spørsmål eller skulle oppstå problemer.

Dybdedata.no flyttes inn i høydedata.no og Geonorge

Dybdedata.no flyttes inn i høydedata.no og Geonorge
Fra 1. februar 2024 vil dybdedata.no flyttes inn i høydedata.no og Geonorge.

Visning av kartlag for dybdedata vil være tilgjengelig på høydedata.no. Nedlastning av terrengmodeller med 5m, 25 m og 50 m grid, gjøres via filnedlastning på Geonorge.
Dybdedata.no vil etter hvert henvise til informasjonsside, med mer informasjon om hvor og hvordan du får tak i dybdedata.

Har du spørsmål, ta kontakt med Matilde Skår, fagansvarlig for nasjonal dybdedataforvalter.