Nedetid kartverkets tjenester 29.06.23

På torsdag 29 juni, fra klokken 16:00 til 24:00, vil det bli utført vedlikehold på kartverkets tjenester. Brukere vil oppleve driftsforstyrrelser

Nedetid Høydedata.no og Dybdedata.kartverket.no 29.06.23

På torsdag 29 juni, fra klokken 16:00 til 24:00, vil det bli utført vedlikehold på hoydedata.no og dybdedata.kartverket.no. Brukere av hoydedata.no og dybdedata.kartverket.no vil oppleve driftsforstyrrelser. Spørsmål eller problemer utenfor dette tidsrommet kan sendes til Hoydedata@kartverket.no

Nedetid Høydedata.no og Dybdedata.kartverket.no 25.05.23

På torsdag 25 mai, fra klokken 16:00 til 24:00, vil det bli utført vedlikehold på hoydedata.no og dybdedata.kartverket.no. Brukere av hoydedata.no og dybdedata.kartverket.no vil oppleve driftsforstyrrelser. Spørsmål eller problemer utenfor dette tidsrommet kan sendes til Hoydedata@kartverket.no

Nedetid kartverkets tjenester 25.05.23

På torsdag 25 mai, fra klokken 16:00 til 24:00, vil det bli utført vedlikehold på kartverkets tjenester. Brukere vil oppleve driftsforstyrrelser

Problemet er nå løst – Søkeproblemer på Norge i bilder og Høydedata

Feilen er rettet !

Det er for tiden problemer med adressesøk og eiendomssøk på Norge i bilder og Høydedata
Det jobbes med å finne årsaken og løse problemet

Nedetid hoydedata.no 09.05.2023

Det er planlagt nedetid for hoydedata.no den 09 mai, mellom 08:00 og 18:00, pga. vedlikehold. Vi beklager de ulemper dette måtte medføre

Sentral FKB: Nedetid torsdag 27. fra kl. 16

For å sikre stabil drift av forvaltningssystemet NGIS (Sentral FKB m.m.) blir det utført vedlikehold av IT-infrastrukturen. Som vanlig hver måned: torsdag 27. april må det påregnes nedetid fra kl. 16.00.

Systemet vil komme i drift igjen i løpet av ettermiddagen, og skal senest være i normal drift igjen fra kl. 8.00 fredag 28. april.

Nedetid Høydedata.no og Dybdedata.kartverket.no 27.04.23

På torsdag 27 april, fra klokken 16:00 til 24:00, vil det bli utført vedlikehold på hoydedata.no og dybdedata.kartverket.no. Brukere av hoydedata.no og dybdedata.kartverket.no vil oppleve driftsforstyrrelser. Spørsmål eller problemer utenfor dette tidsrommet kan sendes til Hoydedata@kartverket.no

Nedetid kartverkets tjenester 27.04.23

På torsdag 27 april, fra klokken 16:00 til 24:00, vil det bli utført vedlikehold på kartverkets tjenester. Brukere vil oppleve driftsforstyrrelser

Nedetid kartverkets tjenester 22.04.23 og 23.04.23 – Løst

Fra lørdag 22 april, fra klokken 12:00 til søndag 23 april klokken 08:00, vil det bli utført vedlikehold på kartverkets tjenester. Brukere vil oppleve driftsforstyrrelser

Vi beklager de ulemper dette vil medføre