Påminnelse: stenging av matrikkel og grunnbok i desember 2023

Kartverket minner om stengetidspunkt for matrikkel og grunnbok i desember 2023 og konsekvenser av dette. Vedtakene om kommune- og fylkesendringene trer i kraft 1. januar 2024. For å få tilstrekkelig tid til å håndtere ca. 50 millioner endringer i matrikkel og grunnbok før årsskiftet, stenges systemene for all oppdatering noen dager i desember 2023.

Minner om datoene for stenging av matrikkel og grunnbok i desember 2023
• Matrikkelen stenges for all oppdatering i perioden 15. desember 2023 klokken 18.00 til utløpet av 1. januar 2024.
• Grunnboken stenges for all oppdatering i perioden 29. desember 2023 klokken 20.00 til 1. januar 2024 kl. 12.00

Dataene i matrikkel og grunnbok er tilgjengelig i Kartverkets innsynstjenester hele den stengte perioden, men med data fra frystidspunktet. Dette gjelder matrikkel, grunnbok og visningstjenesten Seeiendom.

Konsekvenser
• Ingen matrikkelføring i noen av landets kommuner i perioden matrikkelen er stengt. Dette betyr bl.a. at eiendomsdannelse, adressering eller bygningsregistering ikke kan utføres.
• Ingen elektronisk innsending av matrikkeldokumenter til tinglysing fra 15. desember 2023 kl. 18.00
• Ingen føring av konsesjon i matrikkelen fra 15. desember 2023 kl. 18.00. Hvor konsesjonsavklaring ikke allerede er registret i matrikkelen, må dette gjøres på papir for eiendommer som skal tinglyses fra 15. desember og frem til nyttår. Kommunen kan godkjenne disse manuelt i denne perioden.
• Konsesjonsavklaringen må sendes inn til Kartverket i samme konvolutt som hjemmelsdokumentet. Behandling av konsesjon er beskrevet nærmere på våre nettsider.
• Ingen rapporter kan bestilles fra sentral matrikkel i perioden 15. desember kl. 18.00 til 2. januar 2024.
• Papirdokumenter mottatt til tinglysing 29. desember før kl. 14.00 vil få prioritet 29. desember 2023 kl. 21.00.
• Papirdokumenter mottatt til tinglysing 29. desember etter kl. 14.00 vil få prioritet 2. januar 2024 kl. 21.00.
• Elektronisk tinglysing er stengt i perioden fra 29.desember 2023 kl. 20.00 til 1. januar 2024 kl. 12.00.
• Altinn er stengt for innsending av dokumenter til tinglysing i samme tidsrom som elektronisk tinglysing er stengt.

Hvorfor?
• Sikre at kommune- og fylkesendringene blir ivaretatt i matrikkel og grunnbok fra 1. januar 2024
• Redusere risiko og sikre kvalitet for ca. 50 millioner dataendringer i matrikkel og grunnbok
• Redusere risiko ved digital flytting av litt over 2 millioner innbyggere
• Sikre at andre aktører får tid til å forberede sine systemer med data fra matrikkel og grunnbok.