Nedetid kartverkets tjenester 30.11.23

På torsdag 30 november, fra klokken 16:00 til 24:00, vil det bli utført vedlikehold på kartverkets tjenester. Brukere vil oppleve driftsforstyrrelser