Problemer med wms for Norge i bilder. Løst

Vi opplever problemer med wms for Norge i bilder.
Dette ble løst 23.10.2023

Nedetid Høydedata.no og Dybdedata.kartverket.no 26.10.23

På torsdag 26 oktober, fra klokken 16:00 til 24:00, vil det bli utført vedlikehold på hoydedata.no og dybdedata.kartverket.no. Brukere av hoydedata.no og dybdedata.kartverket.no vil oppleve driftsforstyrrelser. Spørsmål eller problemer utenfor dette tidsrommet kan sendes til Hoydedata@kartverket.no

Nedetid kartverkets tjenester 26.10.23

På torsdag 26 oktober, fra klokken 16:00 til 24:00, vil det bli utført vedlikehold på kartverkets tjenester. Brukere vil oppleve driftsforstyrrelser

Se havnivå og Se havnivå i kart

Problemer med treghet og ustabilitet på tjenestene “Se havnivå” og “Se havnivå i kart” er forsøkt løst. Vi følger nøye med i tilfelle tjenestene igjen svarer tregt.

Nedetid hoydedata.no 02.10.2023

Det er planlagt nedetid for hoydedata.no den 02 oktober, mellom 07:00 og 12:00, pga. vedlikehold. Vi beklager de ulemper dette måtte medføre

Treghet på opencache.statkart.no

Det er for tiden tregheter knyttet til tjenester på opencache.statkart.no
Det jobbes med å løse dette problemet

Nedetid kartverkets tjenester 28.09.23

På torsdag 28 september, fra klokken 16:00 til 24:00, vil det bli utført vedlikehold på kartverkets tjenester. Brukere vil oppleve driftsforstyrrelser

Nedetid Høydedata.no og Dybdedata.kartverket.no 28.09.23

På torsdag 28 september, fra klokken 16:00 til 24:00, vil det bli utført vedlikehold på hoydedata.no og dybdedata.kartverket.no. Brukere av hoydedata.no og dybdedata.kartverket.no vil oppleve driftsforstyrrelser. Spørsmål eller problemer utenfor dette tidsrommet kan sendes til Hoydedata@kartverket.no

Oppdaterte FKB-data mangler i noen tjenester

Tjenesten FKB WMS er oppdatert med ferske data for FKB: FKB WMS – Geonorge Register
Alle andre karttjenester som viser FKB data (Topografisk Norgeskart, Norgeskart.no etc.) har FKB-data fra mai, før overgangen til FKB 5.0. Vi gjør det vi kan for å få ut oppdaterte data i alle tjenestene så fort som mulig.
Filleveransene på geonorge.no er oppdaterte.

Denne posten oppdateres løpende når tjenestene har kommet i orden.


2023-10-26

Norgeskart.no er nå også oppdatert.


2023-10-03 09:00

Topo Cache er klar for sone 33. Sone 32 og 35 kommer på plass fortløpende
Topografisk norgeskart 4 cache – Geonorge Register


2023-09-22 19:00

FKB 5.0 data er nå også tilgjengelig i to nye tjenester, Topo og Kartdata. 

Topografisk Norgeskart – Geonorge Register

Kartdata3 WMS – Geonorge Register

Ny cachetjeneste er fylt opp med data, men mangler noen småjusteringer.


Problemer med IT miljøet – Løst

Vi opplever noen problemer med deler av miljøet idag. IT jobber med å løse saken

Vi beklager de ulemper dette medfører