Se havnivå og Se havnivå i kart

Problemer med treghet og ustabilitet på tjenestene “Se havnivå” og “Se havnivå i kart” er forsøkt løst. Vi følger nøye med i tilfelle tjenestene igjen svarer tregt.