Transformerte data for kommune- og fylkesendringene er klare til nedlasting

De transformerte dataene for kommune- og fylkesendringene i matrikkelen, samt endringslogg, er klare på https://ke.matrikkel.no/

Serveren inneholder data fra matrikkelen per 15.12, hvor kommune- og fylkesendringene er gjennomført. Innholdet her vil være det samme som når matrikkelen åpnes 1. januar 2024.

Siste endringsid i produksjon før kjøring av komreg er 332488921.

JSON filer kan lastes ned direkte fra matrikkelserveren (krever tilgang til matrikkelen i produksjon):
Grunnbok-json: https://ke.matrikkel.no/kommuneendringapi/json/grunnbok/2024-01-01
Adresse-json: https://ke.matrikkel.no/kommuneendringapi/json/vegadresser/2024-01-01

For å gjøre det enklere å laste ned JSON filene, har vi også laget ZIP versjoner (her trenger man ikke matrikkelbruker):
Grunnbok-json: https://nextcloud.kartverket.no/index.php/s/DpfSjdJQnBRcWiE
Adresse-json: https://nextcloud.kartverket.no/index.php/s/2Y2Lqed3M7gLrdz

Vi ønsker tilbakemelding så snart som mulig hvis det oppdages feil eller ved spørsmål.
Testserver er fremdeles tilgjengelig på:
https://ke-test.matrikkel.no/matrikkel/, sist oppdatert 05.12.