Grunnboken/e-tinglysing er nå stengt

I forbindelse med kommune- og regionsreformen 2023/2024 er grunnboken/e-tinglysing nå stengt for oppdatering. Innsending av dokumenter gjennom Altinn er også stengt. Innsyns- og valideringstjenester er tilgjengelig under hele endringsperioden, med data fra frystidspunktet.

Antall forventede endringer: 5,5 millioner
Siste endringid før kjøring av fylkes- og kommuneendringer: Vil bli tilgjengelig her på statussiden i kveld ca kl 22:00, etter at siste jobb på grunnboken er kjørt.

Grunnboken åpner for lesing av data etter fylkes- og kommuneendringer 01.01.2024. Dette gjelder også endringslogg.
Det vil bli åpnet for innsending av dokumenter gjennom Altinn 01.01.2024 kl 12:00.