Nedetid kartverkets tjenester 30.11.23

På torsdag 30 november, fra klokken 16:00 til 24:00, vil det bli utført vedlikehold på kartverkets tjenester. Brukere vil oppleve driftsforstyrrelser

Nedetid Høydedata.no og Dybdedata.kartverket.no 30.11.23

På torsdag 30 november, fra klokken 16:00 til 24:00, vil det bli utført vedlikehold på hoydedata.no og dybdedata.kartverket.no. Brukere av hoydedata.no og dybdedata.kartverket.no vil oppleve driftsforstyrrelser. Spørsmål eller problemer utenfor dette tidsrommet kan sendes til Hoydedata@kartverket.no

Driftsforstyrrelser Matrikkel – Er nå løst

Driftsforstyrrelser Matrikkel er nå løst

Vi opplever driftsforstyrrelser på Matrikkel
Beklager det inntrufne

Nedetid hoydedata.no 20.11.2023

Det er planlagt nedetid for hoydedata.no den 20 november, mellom 07:00 og 12:00, pga. vedlikehold. Vi beklager de ulemper dette måtte medføre

Nedetid hoydedata.no 08.11.2023

Det er planlagt nedetid for hoydedata.no den 08 november, mellom 07:00 og 12:00, pga. vedlikehold. Vi beklager de ulemper dette måtte medføre

Dybdedata.no flyttes inn i høydedata.no og Geonorge

Dybdedata.no flyttes inn i høydedata.no og Geonorge
Fra 1. februar 2024 vil dybdedata.no flyttes inn i høydedata.no og Geonorge.

Visning av kartlag for dybdedata vil være tilgjengelig på høydedata.no. Nedlastning av terrengmodeller med 5m, 25 m og 50 m grid, gjøres via filnedlastning på Geonorge.
Dybdedata.no vil etter hvert henvise til informasjonsside, med mer informasjon om hvor og hvordan du får tak i dybdedata.

Har du spørsmål, ta kontakt med Matilde Skår, fagansvarlig for nasjonal dybdedataforvalter.

Problemer med wms for Norge i bilder. Løst

Vi opplever problemer med wms for Norge i bilder.
Dette ble løst 23.10.2023

Nedetid Høydedata.no og Dybdedata.kartverket.no 26.10.23

På torsdag 26 oktober, fra klokken 16:00 til 24:00, vil det bli utført vedlikehold på hoydedata.no og dybdedata.kartverket.no. Brukere av hoydedata.no og dybdedata.kartverket.no vil oppleve driftsforstyrrelser. Spørsmål eller problemer utenfor dette tidsrommet kan sendes til Hoydedata@kartverket.no

Nedetid kartverkets tjenester 26.10.23

På torsdag 26 oktober, fra klokken 16:00 til 24:00, vil det bli utført vedlikehold på kartverkets tjenester. Brukere vil oppleve driftsforstyrrelser

Se havnivå og Se havnivå i kart

Problemer med treghet og ustabilitet på tjenestene “Se havnivå” og “Se havnivå i kart” er forsøkt løst. Vi følger nøye med i tilfelle tjenestene igjen svarer tregt.