Varsel om nedetid på Matrikkel – LØST

Det er oppdaget en konfigurasjonsfeil i versjon 4.16 som medfører problemer for enkelte brukere, og vi blir nødt til å rulle ut en ny versjon i dag på dagtid. Dette vil medføre noe nedetid for alle.

Nedetiden vil være mellom 13:45 og 14:30 i dag, så alle bes lagre/avslutte arbeidet sitt innen da.

Du kan følge status på siden
https://www.kartverket.no/eiendom/lokal-matrikkelmyndighet/driftsmeldinger-for-matrikkelen og status.kartverket.no
Oppdateres når systemet er i drift igjen.