Nedetid kartverkets tjenester 25.01.24

På torsdag 25 januar, fra klokken 16:00 til 24:00, vil det bli utført vedlikehold på kartverkets tjenester. Brukere vil oppleve driftsforstyrrelser.