Dybdedata.kartverket.no er flyttet inn i høydedata.no og Geonorge

Dybdedata.no er flyttet inn i høydedata.no og Geonorge. Visning av kartlag for dybdedata vil være tilgjengelig på høydedata.no. Nedlastning av terrengmodeller med 5m, 25 m og 50 m grid, gjøres via filnedlastning på Geonorge.
Har du spørsmål, ta kontakt med Matilde Skår, fagansvarlig for nasjonal dybdedataforvalter.