Problem med wms.dybdedata tjenesten

Dato: Tid: Melding:
2014-02-20 08:00 På grunn av problemer med en database, er tjenesten wms.dybdedata for tiden tilgjengelig. Vi jobber for å løse problemet, men det kan dessverre ta noe tid å få re-synkronisert alle data.
2014-02-20 15:20 Problemet med databasen er løst, og tjenesten er nå tilgjengelig igjen.

Statusmelding

Dato: Tid: Melding:
2014-02-17 14:00 Det er for tiden problemer med wms tjenestene. Det jobbes med saken.
Dato: Tid: Melding:
2014-02-17 15:45 Alt fungerer som normalt.

Problemer med Norge i bilder (ortofoto) cache – rettet nå!

Dato: Tid: Melding:
2014-02-04 07:45 Det er for tiden problemer med cachetjenestene over Norge i bilder. Det jobbes med saken. Alle andre cache og WMS tjenester fungerer som normalt.
2014-02-04 09:00 Tjenestene fungerer nå som normalt.

Problemer med cachetjeneser

Dato: Tid: Melding:
2014-02-03 13:45 Vi har for tiden problemer med cacheserverene. Vi jobber med problemet for forhåpentligvis vil tjenestene være stabile igjen i løpet av kort tid.