Problem med wms.dybdedata tjenesten

Dato: Tid: Melding:
2014-02-20 08:00 På grunn av problemer med en database, er tjenesten wms.dybdedata for tiden tilgjengelig. Vi jobber for å løse problemet, men det kan dessverre ta noe tid å få re-synkronisert alle data.
2014-02-20 15:20 Problemet med databasen er løst, og tjenesten er nå tilgjengelig igjen.