Problemer med Norge i bilder (ortofoto) cache – rettet nå!

Dato: Tid: Melding:
2014-02-04 07:45 Det er for tiden problemer med cachetjenestene over Norge i bilder. Det jobbes med saken. Alle andre cache og WMS tjenester fungerer som normalt.
2014-02-04 09:00 Tjenestene fungerer nå som normalt.