Cache tjenester er nede

Dato: Tid: Melding:
2013-04-30 15:55 Våre cache tjenester er nede. Vi jobber med saken.
2013-04-30 20:30 Problemene med cache er nå løst og tjenestene fungerer som normalt igjen.

Vedlikehold på servere

Dato: Tid: Melding:
25.04.2013 16:00-22:00 Det foregår oppdatering av servere og programvare i kveld, så tjenestene kan oppleves ustabile eller ha redusert kapasitet ut kvelden i dag. Arbeidet avsluttes innen kl 0600 i morgen (26.04)

Treg cache pga oppdatering av database

Dato: Tid: Melding:
2013-04-23 14:00 På grunn av en databaseoppdatering har cache-tjenestene vært trege deler av dagen. Denne oppdateringen skal være ferdig i løpet av ettermiddagen/kvelden og da forventer vi at cache er tilbake til normal igjen.

Sjo_hovedkart2 – overseilingskart

Dato: Tid: Melding:
2013-04-17 11:05 En konfigurasjonsfeil i WMS-tjenesten sjo_hovedkart2 har blitt utbedret. De siste par dagene  har laget overviews (overseilingskart) ikke returnert data når spurt direkte. Feilen var avgrenset til dette ene laget.

Vedlikehold Cache

Dato: Tid: Melding:
2013-04-11 14:00 – 14:45 Cache-tjenesten vil i tidsrommet gjennomgå vedlikehold. Dette kan medføre noe lavere kapasitet og ytelse.