Arbeidet med nettverket er ferdig

Arbeidet med nettverket i dag, 7. mars  er nå avsluttet, og alle tjenester  og nettsider fungerer nå som normalt igjen.

Cache tjeneste endring

Dette er en post for å varsle om endringer i en cache tjeneste.

Toporaster2 cache tjenesten (http://opencache.statkart.no/gatekeeper/gk/gk.open_wmts?&LAYER=toporaster2 ) vil være avsluttet 06.06.2015 og blir erstattet av Toporaster3 (&LAYER=toporaster3) og fjellskygge (&LAYER=fjellskygge) som eksisterer i dag.

WMS-tjenesten Toporaster 2 er nå ikke lenger tilgjengelig.

Som tidligere varslet her, og i nyhetsberev er Toporaster 2 tjenesten bytte ut med tjenestene Toporaster-3 og Fjellskygge. (wms.toporaster3 og wms.fjellskygge)