Sjo_hovedkart2

Dato: Tid: Melding:
2014-05-27 10:40 Tjenesten skal nå virke som normalt.

Sjo_hovedkart2

Dato: Tid: Melding:
2014-05-26 13:15 Vi opplever for tiden en feil med tjenesten sjo_hovedkart2. Feilen begrenser seg til WMS versjon 1.1.1.Hvis du opplever at tjenesten ikke virker anbefaler vi å bruke WMS versjon 1.3.0. Vær klar over forskjeller mellom versjonene. I versjon 1.3.0  angis BBOX for geografiske projeksjoner YX (Lat/Lon), samt at projeksjon (EPSG-kode) i angis med CRS i stedet for SRS .

Vi beklager de problemene dette medfører.

Status på Norge i bilder cache

Dato: Tid: Melding:
2014-05-16 15:00 Cache for Norge i bilder kan fortsatt i perioder virke treg i store målestokker. Dersom du opplever dette i din klient, sørg for at du benytter JPEG og ikke PNG, da det kun er JPEG som blir generert på forhånd. PNG er i dette tilfellet mange ganger tyngre og blir i tillegg ikke er generert på forhånd slik at du må vente på at nye kartfilser blir generert.

Problemer med Norge i bilder tjenestene

Dato: Tid: Melding:
2014-05-08 10:00 Det er (fortsatt) problemer med Norge i bilder WMS og cachetjenseter. Det jobbes med å løse problemet. Vi oppdaterer denne saken så snart vi har flere dataljer.