Ustabilitet med WSDL for noen brukere

I forbindelse med flytting av trafikk til ny infrastruktur, oppstod det problemer i går ettermiddag (22.04.24).
Dette kan medføre at noen tidvis opplever driftsforstyrrelser med WSDL.
Vi har nå rullet tilbake endringene og overvåker inntil stabil drift er gjenopprettet