Vedlikehold på nettstedet kartverket.no

Vedlikehold på kartverket.no sine tjenester
Det kan medføre periodiske bortfall av noen tjenester frem til mandag 8 april kl 16:00