Nedetid kartverkets tjenester 21.03.24

På torsdag 21 mars, fra klokken 16:00 til 24:00, vil det bli utført vedlikehold på kartverkets tjenester. Brukere vil oppleve driftsforstyrrelser.