Synkroniseringsproblem ved dataoverføring fra grunnbok til matrikkel – LØST

Det har oppstått et synkroniseringsproblem som gjør at tinglyste eiendommer ikke endrer status i matrikkelen til “Tinglyst”.

Feilretting pågår og saken oppdateres fortløpende

Beklager ulempene dette medfører.