Nedetid kartverkets tjenester 29.02.24

På torsdag 29 februar, fra klokken 16:00 til 24:00, vil det bli utført vedlikehold på kartverkets tjenester. Brukere vil oppleve driftsforstyrrelser.