Driftsforstyrrelser på romvær-tjenesten

Vi opplever for tiden driftsforstyrrelser på romvær-tjenesten
ESAs romvær-portal: https://swe.ssa.esa.int/web/guest/rtim-federated
16.01.2024 – Ingen ny informasjon
Saken oppdateres fortløpende