Driftsforstyrrelser – kundeportal.kartverket.no – Denne er nå løst

Vi opplever for tiden sertifikatproblemer på kundeportal.kartverket.no
Velg “Advanced” og “Continue to kundeportal.kartverket.no (unsafe)”
Dette er en trygg løsning som bringer deg videre til portalen.