Kommune- og fylkesendringene i matrikkel og grunnbok er gjennomført

Endringsloggene til matrikkel og grunnbok er nettopp åpnet, og endringsnumrene i de enkelte basene er som følger:

Matrikkel:
Siste endringsnummeret før kommuneendring: 332488921
Siste endringsnummeret etter kommuneendring: 359805742

Grunnbok:
Siste endringsnummeret før kommuneendring: 303780442
Siste endringsnummeret etter kommuneendring: 309214330
Antall endringer: 5 433 889

Ekstra informasjon om matrikkel
Det har blitt kjørt en datarettingspatch for én matrikkelenhet for å gjenspeile tinglysingsstatus på sammenslåingsforretning riktig i matrikkelen da denne ble tinglyst i frysperioden for matrikkelen. Det betyr at én matrikkelenhet er nå utgått i gammel kommune i stedet for å bli flyttet over i ny kommune.
Det har også blitt oppdaget en feil i oppdatering av kretsinformasjon som gjør at vi ikke har fått inn de oppdaterte grunn- og stemmekretsene som ble oppdatert ved nyttår helt enda. Vi jobber med å få disse på plass.